Interpelace na ministryni pro místní rozvoj ve věci podezření v kauze zakázek CZECHTOURISM

Publikováno: 06.12.2018

Ústní interpelace poslance Jakuba Jandy na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci podezření v kauze zakázek CZECHTOURISM.

Jakub Janda:
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, aktuálně jste hlavní podezřelou v kauze zakázek agentury CzechTourism. Kvůli této kauze proběhla koncem listopadu razie na Ministerstvu pro místní rozvoj a v centrále CzechTourismu. V policejním spisu jste podezírána z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a dotačního podvodu. K nim mělo dojít v roce 2016, kdy jste působila jako náměstkyně pro regionální rozvoj.
 
Ptám se vás tedy, zda vyvodíte z tohoto stíhání osobní odpovědnost a zda do doby, než se tato záležitost vyšetří, odstoupíte. Děkuji vám za odpověď.
 
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová:
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v prvé řadě chtěla panu poslanci poděkovat, protože konečně někdo se zeptá mě. Tak za to opravdu velmi děkuji, že nemusím pořád reagovat jen na nějaké mediální zprávy, ale můžu vám samozřejmě k těm věcem něco říct.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj je v roli zřizovatele agentury CzechTourism. Agentura CzechTourism je samostatná organizace s právní subjektivitou. Pokud se někde objevuje slovo dotační podvod, tak prosím vás, to je nesmysl. CzechTourism podle zákona o rozpočtových pravidlech § 14 nemůže poskytovat žádné dotace, takže CzechTourism a ty věci, které se vyšetřují, je nákup mediálního prostoru. CzechTourism si nakupuje mediální prostor na základě konkrétních smluv s konkrétními marketéry. Samozřejmě žádné dotace tam nejsou, ani Ministerstvo pro místní rozvoj vůči CzechTourismu nedává žádné dotace, neb CzechTourism je příspěvkovou organizací a čerpá zdroje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MMR. Ani v Národním programu podpory cestovního ruchu, o kterém hovořil včera pan Stanjura, tak ani tady není CzechTourism konečným příjemcem, nebo vůbec možným příjemcem o tyto dotace.
 
To, že se policie samozřejmě zabývá tím, jak funguje komunikace mezi ministerstvem jakožto zřizovatelem a agenturou CzechTourism, mně přijde docela logické, a vzhledem k tomu, že vláda ČR pracuje 24 hodin denně, tak já mám skutečně techniku Ministerstva pro místní rozvoj doma. Tu jsem policii odevzdala, v tom nevidím vůbec žádný problém, který by s tímto mohl nastat.
 
Pokud se bavíme o tom, že před týdnem to byl tedy dotační podvod, to doufám, že už všichni pochopili, že ze zákona to je nemožné. Tak se včera objevilo slovo nehospodárnost. Tak se tedy pojďme pobavit o slově nehospodárnost, co se tedy stalo a co jsem měla udělat.
 
Za mě, protože jsme věděli o těch kauzách na CzechTourismu za bývalého vedení, tak jsem v roce 2015 nechala nastavit transparentní kritéria pro výběr takzvaných významných akcí. Co je to významná akce? Významné akce - a tady prosím jenom, pokud pan poslanec bude mít zájem, tady jsou ta kritéria, tady jsou veškerá vyhodnocení za roky 2016, 2017, 2018. (Ukazuje poslanci.) Jsou to transparentní kritéria zveřejněná na webových stránkách.
 
O co jde. Česká republika je pořadatelem významných sportovních, kulturních a různých celospolečenských akcí. To jsou akce, na které jsou už přirozeně zaměřena celosvětová média. Skutečně ty nejvýznamnější akce mají sledovanost 100 milionů a více diváků. A při této příležitosti my nakupujeme, nebo CzechTourism nakupuje mediální prostor. To znamená, když už jsou všechny kamery světa zaměřeny na Českou republiku, tak my využíváme tohoto mediálního prostoru, abychom Českou republiku propagovali jako destinaci, kam je dobré zajet z pohledu cestovního ruchu a tak dále. Kdybych tento mediální prostor nakupovala individuálně, nebo CzechTourism, tak jsou to částky opravdu několikanásobně vyšší.
 
Tak jaká nehospodárnost? Já tady šetřím významné prostředky státnímu rozpočtu právě proto, že se napojujeme na tyto významné akce. A když se budeme bavit o konkrétních částkách, tak například na podporu těch významných akcí, jako je MotoGP nebo mistrovství Evropy trucků, to jsou částky jeden milion, nebo jeden a půl milionu. Kdybych ten prostor nakupovala individuálně, tak se bavíme o desítkách milionů jenom za propagaci například na Eurosportu nebo CNN. Děkuji.
 
Jakub Janda:
Já vám děkuji za obsáhlou odpověď. Materiál si určitě od vás vezmu. Ale nebylo odpovězeno na mou otázku, jestli do doby, než tuto záležitost vyšetří orgány činné, jestli odstoupíte. Děkuji.
 
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová:
No vidíte, to jsem v tom záchvatu zapomněla. Tak prosím vás, nikdo nebyl obviněn, nikdo nebyl obžalován, nikdo nebyl zadržen. Já opravdu odmítám tady odpovídat na to, co by kdyby. Já se cítím absolutně nevinna, žádné pochybení jsem neudělala. Všechno to můžu samozřejmě zdokumentovat. A věřte mi, že jsem maximálně součinná Policii České republiky.
Copyright © 2019 Jakub Janda
Zadavatel: ODS, KDU-ČSL, TOP 09,
Zpracovatel: Jiří Adamec
Vytvořil: Webdo