Interpelace na ministryni financí ve věci elektronizace celní správy

Publikováno: 07.02.2020

Interpelace poslance Jakuba Jandy na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci elektronizace celní správy.

Jakub Janda:

Vážená paní ministryně, 28. listopadu 2019 jsem spolu se skupinou poslanců předložil návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, jejímž předmětem je snížení limitu takzvané vratky DPH zahraničním turistům v České republice. K tomuto návrhu vyjádřilo vaše ministerstvo několik připomínek týkajících se především administrativní náročnosti celé agendy, především proto, že není elektronizována.

Přiznám se, že této výtce nerozumím, neboť již v roce 2018, kdy jsem tuto problematiku řešil v rámci seminářů a různých jednání rovněž se zástupci Ministerstva financí a Celní správy, jasně vyplynulo, že právě tato elektronizace doprovázená funkčností systému VAT Refund dokladů a celními kiosky se chystá a má být provedena do května loňského roku. Přesto v připomínkách operujete říjnovým termínem 2019, a to ještě v pilotním provozu, navíc s důrazem, že v současné době funguje pouze jeden celní kiosek, a to na letišti Praha Ruzyně. Jenže, paní ministryně, ono těch míst v České republice, na kterých lze opustit Schengenský prostor, moc není, respektive jsou celé tři. Že je tedy elektronizace pouze částečná, je problém Ministerstva financí a nikoliv můj. Ptám se vás tedy, proč stále po roce zpoždění není zprovozněn systém elektronizace VAT Refund dokladů, kdy jej plánujete dokončit a kdy instalujete zbývající dva celní kiosky. Děkuji.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dovolte, abych k vaší interpelaci sdělila následující fakta. V důvodové zprávě k aktuálně předloženému poslaneckému návrhu změny zákona o DPH, kde se navrhuje snížení limitu pro vrácení DPH ze dvou tisíc na jeden tisíc, je zmiňován fakt, že Celní správa spouští do pilotního provozu koncept daňového a celního kiosku od 1. července 2019. Toto byl plán Celní správy platný ještě počátkem roku 2019, který byl postaven na specifikaci odsouhlasené s poskytovateli služeb spojených s vracením DPH cestujícím ze zemí mimo EU.

Začátkem března 2019 však musela být tato specifikace přepracována. Proto byl systém elektronického potvrzování prodejních dokladů na zboží vyváženého cestujícími ze zemí mimo EU uveden do pilotního provozu až 1. října 2019 se dvěma kiosky a čtyřmi pracovišti na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze. Do konce února 2020 budou nainstalovány další čtyři kiosky předané Letištěm Praha na Terminálu 1 a další dvě pracoviště, tentokrát na Terminálu 2.

V rámci tohoto pilotního provozu je tento systém schopen aktuálně elektronicky odbavovat pouze tuzemské prodejní doklady, VAT Refund doklady, které jsou doprovázeny elektronickými daty produkovanými poskytovateli služeb spojenými s vracením DPH cestujícím. V současné době jsou VAT Refund doklady elektronicky potvrzovány pouze v objemu cirka 20 % denního celkového počtu všech odbavených dokladů. Pilotní provoz je naplánován i na celý rok 2020, kdy postupně dojde k napojování i ostatních členských států EU do elektronického procesu potvrzování v České republice.

Čili to není jenom věcí České republiky, ale je to spolupráce s ostatními členskými státy, takže my jsme závislí na té spolupráci. Proto ten objem 20 % není to, že bychom prostě leželi v Generálním ředitelství cel se založenýma rukama.

Já vás zvu, klidně vám to ukážeme podrobně. Zvu vás jak na Generální ředitelství, tak vás zvu samozřejmě i na Letiště Václava Havla, kde vám to ukážeme. A chtěla bych říct, že v průběhu posledních cirka deseti let došlo k dramatickému nárůstu dokladů potvrzených na výstupu v České republice. Průměrný roční nárůst potvrzených dokladů je od roku 2009 v objemu 19 %, přičemž hodnoty z roku 2009 - bylo 232 555 potvrzených dokladů, kdy byly v roce 2018 již téměř pětinásobně převýšeny na 1 016 477 potvrzených dokladů. V meziročním období je tedy nárůst u Celního úřadu Praha-Ruzyně ve srovnání roků 2018 a 2019: 1 016 477 potvrzených dokladů za rok 2018 a -1 054 355 potvrzených dokladů za rok 2019.

Jakub Janda:

Já vám chci poděkovat za odpověď. Jsem rád, že jste mě i pozvala. Pozvání velice rád přijmu. Můj bod nebo vlastně novela zákona je zařazena na této schůzi, ale než se na ni dostane, tak to bude chvíli trvat. Takže věřím, že nic nebude bránit, když se tento provoz rozjede během roku 2020 a že nic nebude bránit tuto novelu přijmout. Děkuji.

Copyright © 2019 Jakub Janda
Vytvořil: Webdo