Důl ve Frenštátě bude zasypán!

Publikováno: 03.09.2020

Včerejší kulatý stůl ohledně budoucnosti Dolu Frenštát byl více než pozitivní!

Na stole byly celkem tři varianty. První počítala se zahájením těžby, což by mělo za následek obrovskou zátěž pro životní prostředí a nemalé finanční náklady na zahájení fárání. Druhou možností se stalo zajištění dolu a udržování strategických areálů. Jako finančně a ekologicky nejvýhodnější řešení byla vybrána technická likvidace dolu, což jsme prosazovali od samého začátku.

Příští rok převezme veškerý majetkový podíl od firmy OKD státní podnik Diamo. Představitelé tohoto podniku akceptují možnost důl zasypat. Tento proces může trvat až šest let, proto je důležité pohnout se z místa co nejdříve.

Klíčová nyní bude spolupráce mezi majiteli Dolu Frenštát a dotčenými obcemi, zejména pak s obcí Trojanovice. Věřím však, že jednání proběhnou hladce, jelikož likvidace tohoto objektu, který hyzdí beskydskou krajinu, je zbožným přáním nás všech, kteří zde na Frenštátsku žijí! 


Copyright © 2019 Jakub Janda
Vytvořil: Webdo