101 let československé vlajky

Publikováno: 30.03.2021

Před 101 lety byla Národním shromážděním oficiálně schválena vlajka Československé republiky, kterou jsme kromě šesti let nacistické nadvlády používali pravidelně od roku 1920. Jak jsme však k její současné podobě přišli?  

Do roku 1920 byla užívána bíločervená bikolóra, která byla obsažena již v královském praporu Českého království. Bílá barva symbolizovala českého lva, červená pak samotné pole štítu. V době národního obrození se však vlivem panslavismu a příklonu k carskému Rusku začala uplatňovat i barva modrá. Ta se v roce 1920 oficiálně stala součástí československé státní vlajky v podobě klínu a naše vlajka se tak odlišila od polské vlajky. A myslím, že jsme udělali dobře!    

Vlajka naštěstí zůstala neposkvrněna i během komunistické vlády, což nám Maďaři nebo obyvatelé bývalé Jugoslávie (kteří měli na vlajce umístěny komunistické symboly) určitě záviděli.  

Jsem hrdý na naši krásnou českou vlajku, která spojuje náš národ. Ať už v časech dobrých, nebo zlých. Važme si toho, že ji máme!


Copyright © 2019 Jakub Janda
Vytvořil: Webdo